Welkom

Welkom op de website van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder

SPN is een stichting die verantwoordelijk is voor het peuterspeelzaalwerk in de Noordoostpolder.

Onze doelstelling is het verbeteren van de startcondities van peuters. Dit wil SPN bereiken door peuters onder deskundige leiding te laten spelen en ervaren.

Peuters leren door spel. En zij komen tot spel als zich veilig voelen en initiatieven kunnen nemen. De pedagogisch medewerker heeft hierbij een belangrijke rol.

Mocht het nodig zijn dan kan SPN aan peuters die extra zorg en ondersteuning nodig hebben dit bieden in de vorm van interne begeleiding.


Wij zijn altijd geïnteresseerd in mensen die bij ons willen werken.
Je kunt je open sollicitatie mailen naar: info@psz-nop.nl


Vanaf januari 2017 valt het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Noordoostpolder onder de Wet kinderopvang.
Wat houdt dit voor u in?  Lees hier meer


LRK nummers peuterspeelzalen
Lees hier meer


Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder
Lees hier meer