Welkom op de website van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder

 SPN is een stichting die verantwoordelijk is voor het peuterspeelzaalwerk in de Noordoostpolder.

Onze doelstelling is het verbeteren van de startcondities van peuters. Dit wil zij bereiken door peuters onder deskundige leiding te laten spelen en ervaren.

Peuters leren door spel. En zij komen tot spel als zij zich veilig voelen en initiatieven kunnen nemen. De pedagogisch medewerker heeft hierbij een belangrijke rol.

Mocht het nodig zijn dan kan SPN aan die peuters die extra zorg en ondersteuning nodig hebben dit bieden in de vorm van interne begeleiding.